Nasza odpowiedzialność

Chcemy, by odpowiedzialność środowiskowa oraz etyka w handlu były znakami rozpoznawczymi Granberg AS. Cenimy również jasne stanowiska i dobrych partnerów w tych kwestiach.

Grønt Punkt

Granberg AS chce, by nasze produkty znajdowały się w ekologicznych opakowaniach. Jako członek Grønt Punkt Norge AS ("Zielony Punkt Norwegia plc") wspieramy recykling  opakowań.

Grønt Punkt Norge odpowiada za finansowanie i przygotowywanie planów odzyskiwania i recyklingu większości typów opakowań.

Grønt Punkt Norge oferuje kompleksowe rozwiązania dla przyszłości, a Granberg AS oczywiście jest jego członkiem.