Vårt ansvar

Miljøansvar og etisk handel skal prege Granberg AS. Et tydelig standpunkt og gode samarbeidspartnere på disse områdene er svært viktig for oss.

Bærekraft

Det er ikke nok å bruke fine ord; man må ha bærekraft forankret i hele bedriftskulturen og forretningsdriften. Granberg er en sertifisert bedrift i henhold til kvalitets- og miljøstandardene ISO9001:2015 og ISO 14001:2015. Dette innebærer et målrettet arbeid for å møte kravene og forventningene til myndighetene, vårt marked og øvrige interessenter.

ISO14001 ISO9001

 

Vårt ansvar

Granberg AS forplikter seg til å arbeide for at helse og sikkerhet, miljøtiltak, etisk handel og samfunnsansvar (CSR) skal være et kjenneteg for vårt selskap. Vi tar dette ansvaret på alvor, og vi mener at det ikke bare er viktig i dag, men er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Sammen med våre ansatte, kunder og partnere jobber vi kontinuerlig med å nå våre bærekraftsmål..

Klikk for å åpne vår Sustainability Report for 2022 (Engelsk).

Tidligere rapporter
Sustainability Report for 2021 (Engelsk).

Rapporter uetisk oppførsel

Hvis du ser noe som bekymrer deg - er dette et trygt sted å rapportere det.

Dersom du har opplevd eller mistenker uetisk aktivitet i vår leverandørkjede eller at Granbergs retningslinjer ikke følges, kan du melde dette trygt og anonymt til oss ved å bruke vårt rapporteringsskjema for uetisk praksis.

Rapporter din bekymring anonymt her.

Grønt punkt

Grønt punkt

Granberg AS vil at godt innhold skal komme i gode pakker. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge AS er vi med på å sikre gode returordninger for emballasje. 

Grønt Punkt administrerer finansiering av returordningene for de fleste typer emballasje, og drifter også innsamling og gjenvinning. 

Grønt Punkt tilbyr «en pakkeløsning» for fremtiden, og Granberg AS er selvsagt medlem.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

I henhold til åpenhetsloven og OECD-retningslinjene publiserer vi fra 2022 en årlig redegjørelse av våre aktsomhetsvurderinger og oppfølging av sosialt ansvar og etiske retningslinjer i leverandørkjeden. 

Les vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2022.