114.0630W
Odporne chemicznie zimowe rękawice nitrylowe Chemstar®
Zimowa podszewka

• Wytrzymałe.
• Chronią przed mrozem i chemikaliami, olejem napędowym, benzyną oraz olejami.
• Dobre anatomiczne dopasowanie dla maksymalnego komfortu.
• 3-4 razy dłuższa żywotność w porównaniu z podobnymi rękawicami winylowymi/PVC.
• Zatwierdzone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, w tym zawierającą tłuszcze.

Odpowiednie do: Rybołówstwo, połowy skorupiaków, prace pokładowe itp.
add to cart HOW TO BUY THIS PRODUCT
Norm i aprobat
CE Cat.III
EN 420:2003 + A1:2009 EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 3121X
EN 388:2003 EN 388:2003 4212
EN 374-1:2016/
Type B
EN 374-1:2016/<br />
Type B JKOPT
EN 374-5:2016 EN 374-5:2016
AQL 1,5
EN 1186 EN 1186
Przemysłu
 • Rolnictwo
 • Catering
 • Przetwórstwo żywności
 • Odkostnianie
 • Chemia
 • Rybactwo
 • Więziennictwo
 • Ropa, gaz, górnictwo
 • Utylizacja odpadów
Normy i dopuszczenia
 • EN 420:2003 + A1:2009
 • EN 1186
 • EN 388:2003
 • EN 374:2016
 • EN 388:2016+A1:2018
 • CE Cat.III
Ochrona i odporność
 • Wodoodporne
 • Nieprzepuszczające oleju
Kategoria: Termoizolacyjne/zimowe , Nieprzemakalne, Rękawice przeciwchemiczne
Marka: Chemstar® by Granberg®
Szczegóły jednostki
 • Materiał: Nitryl
 • Podszycie: Wyściółka syntetyczna
 • Chwyt: Ziarnisty 
 • Chwyt: Suchy, Mokry, Oleisty
 • Dopasowanie rękawicy: Normalny krój
 • Rozmiar: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 • Długość: 30 cm
 • Grubość: Fleece + 0,8 mm
 • Kolor: Niebieski
Pakowanie/Transport
 • Jednostka sprzedaży: Para 
 • Jednostek w paczce: 5
 • Jednostek w opakowaniu zewn. : 60
Zarejestrowane wyniki (Art. 114.0630W)
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
en 374
Substancja chemiczna
cas
Stopień ochrony
Klasa
Czas przenikaia
 
 
Rozprysk
1
≥ 10
 
1-Butanol
71-36-3
Średni
4
≥ 120
 
1-Oktanol
111-87-5
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Pentanol
71-41-0
Średni
4
≥ 120
 
1-Propanol
71-23-8
Średni
3
≥ 60
 
10% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
10-13% Podchloryn sodowy
7681-52-9
Wysoki
6
≥ 480
 
16% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
6
≥ 480
 
2,2,4-Trimetylopentan
540-84-1
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Butanol
78-92-2
Wysoki
5
≥ 240
 
2-Etoksyetanol
110-80-5
Rozprysk
1
≥ 10
 
2.5% Glutaraldehyd
111-30-8
Wysoki
6
≥ 480
 
25% DodecylOsiarczan sodu (SDS)
151-21-3
Wysoki
6
≥ 480
 
25% Kwas cytrynowy
77-92-9
Wysoki
6
≥ 480
O
25% Roztwór wodoro Tlenku amoniaku
1336-21-6
Rozprysk
2
> 30
P
30% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Średni
4
> 120
 
35% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
5
≥ 240
 
36% Kwas solny
7647-01-0
Średni
3
≥ 60
T
37% Formaldehyd
50-00-0
Wysoki
6
> 480
 
40% EDTA-4Na
60-00-4
Wysoki
6
≥ 480
 
40% Kwas maleinowy
110-16-7
Wysoki
6
≥ 480
K
40% WodoroTlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
> 480
 
5% Wodorotlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Kwas octowy
64-19-7
Średni
4
≥ 120
 
50% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Wodorotlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas fosforowy
7664-38-2
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas mlekowy
50-21-5
Wysoki
6
≥ 480
L
96% Kwas siarkowy
7664-93-9
Rozprysk
1
> 13
 
97% Bezwodnik octowy
108-24-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
99.7% Kwas octowy
64-19-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
Alkohol diacetonowy
123-42-2
Rozprysk
2
≥ 30
 
Aminocykloheksan
108-91-8
Rozprysk
1
≥ 10
 
Benzyna bezołowiowa
 
Rozprysk
2
≥ 30
 
Cykloheksan
110-82-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Cykloheksanol
108-93-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Czterochlorek węgla
56-23-5
Rozprysk
2
≥ 30
 
D-Limonen
5989-27-5
Średni
4
≥ 120
 
Etanol
64-17-5
Średni
3
≥ 60
 
Eter naftowy
8030-30-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Frakcja naftowa (ropa naftowa)
8008-20-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Glikol butylowy
111-76-2
Rozprysk
2
≥ 30
 
Izobutanol
78-83-1
Średni
4
≥ 120
 
Izopropanol
67-63-0
Średni
4
≥ 120
 
Kumen
98-82-8
Rozprysk
1
≥ 10
 
Octan 2-etoksyetylu
111-15-9
Rozprysk
1
≥ 10
 
Octan izopentylu
123-92-2
Rozprysk
2
≥ 30
 
Octan n-pentylu
628-63-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
Oktan
111-65-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Pentan
109-66-0
Średni
4
≥ 120
 
n-Heksan
110-54-3
Wysoki
6
≥ 480
J
n-Heptan
142-82-5
Wysoki
6
> 480