109.229
Odporne chemicznie zimowe rękawice winyl/PVC Chemstar®
Odpinana podszewka z flaneli akrylowej

• Bardzo wytrzymałe.
• Wygodne i elastyczne.
• Pozostają miękkie i elastyczne w temperaturze nawet do -20°C.
• Odporne na benzynę, olej napędowy oraz wiele środków chemicznych.
• Możliwość osobnego prania/suszenia podszewki.
• Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Odpowiednie do: Rybołówstwo| Pracy w chłodniach| Użytku zimą.
add to cart HOW TO BUY THIS PRODUCT
Norm i aprobat
CE Cat.III
EN ISO 21420:2020 EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 4131X
EN 388:2003 EN 388:2003 4131
EN 374-1:2016/
Type A
EN 374-1:2016/<br />
Type A AKLMNPT
EN 374-5:2016 EN 374-5:2016
AQL 0,65
EN 511:2006 EN 511:2006 121
Przemysłu
 • Rolnictwo
 • Przetwórstwo żywności
 • Budowa
 • Chemia
 • Rybactwo
Normy i dopuszczenia
 • EN 511:2006
 • EN 388:2003
 • EN 374:2016
 • EN 388:2016+A1:2018
 • EN ISO 21420:2020
 • CE Cat.III
Ochrona i odporność
 • Odporne na tarcie
 • Ochrona przed chemikaliami
 • Ochrona przed mrozem
 • Wodoodporne
 • Odporne na rozdarcie
Kategoria: Termoizolacyjne/zimowe , Nieprzemakalne, Rękawice przeciwchemiczne
Marka: Chemstar® by Granberg®
Szczegóły jednostki
 • Materiał: Winyl/PVC
 • Podszycie: Flanela akrylowa
 • Chwyt: Utwardzany 
 • Chwyt: Suchy, Mokry, Oleisty
 • Dopasowanie rękawicy: Normalny krój
 • Rozmiar: 9 | 10
 • Długość: 31 cm
 • Grubość: 3.75 ± 0.75 mm
 • Kolor: Niebieski
Pakowanie/Transport
 • Jednostka sprzedaży: Para 
 • Jednostek w paczce: 10
 • Jednostek w opakowaniu zewn. : 60
Zarejestrowane wyniki (Art. 109.229)
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
en 374
Substancja chemiczna
cas
Stopień ochrony
Klasa
Czas przenikaia
 
 
Wysoki
6
≥ 480
 
1,2-Dichloroetan
75-34-3
Rozprysk
1
≥ 10
 
1,4-Dioksan
123-91-1
Rozprysk
1
≥ 10
 
1-Butanol
71-36-3
Wysoki
6
≥ 480
 
1-ButoksyPropan-2-ol
5131-66-8
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Heksen
592-41-6
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Oktanol
111-87-5
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Pentanol
71-41-0
Średni
4
≥ 120
 
10% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
6
≥ 480
 
10% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
10-13% Podchloryn sodowy
7681-52-9
Wysoki
6
≥ 480
 
2-EtyloButan-1-ol
97-95-0
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Furaldehyd
98-01-1
Średni
3
≥ 60
 
2-Heksyloksyetanol
112-25-4
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Nitropropan
79-46-9
Rozprysk
1
≥ 10
 
3% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas cytrynowy
77-92-9
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
P
30% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Wysoki
6
> 480
 
37% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
40% Fluorek amonu
12125-01-8
Wysoki
6
≥ 480
 
40% Metyloamina
74-89-5
Wysoki
6
≥ 480
K
40% WodoroTlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
> 480
 
45% Wodorotlenek potasu
1310-58-3
Wysoki
6
≥ 480
 
47% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Akrylamid
79-06-1
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Kwas chromowy
7738-94-5
Wysoki
6
≥ 480
 
60% Kwas nadchlorowy
7601-90-3
Wysoki
6
≥ 480
M
65% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
5
> 240
 
65% Kwas taninowy
1401-55-4
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas fosforowy
7664-38-2
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas mlekowy
50-21-5
Wysoki
6
≥ 480
 
90% Etanol
64-17-5
Rozprysk
2
≥ 30
 
90% Fenol
108-95-2
Wysoki
6
≥ 480
 
90% Kwas mrówkowy
64-18-6
Wysoki
6
≥ 480
L
96% Kwas siarkowy
7664-93-9
Średni
4
> 160
 
99% Kwas akrylowy
79-10-7
Rozprysk
2
≥ 30
N
99% Kwas octowy
64-19-7
Rozprysk
2
> 30
 
<30% Roztwór wodoroTlenku amoniaku
1336-21-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Acetoaldehyd
75-07-0
Rozprysk
1
≥ 10
C
Acetonitryl
75-05-8
Rozprysk
1
> 20
 
Aldehyd benzoesowy
100-52-7
Średni
3
≥ 60
 
Alkohol diacetonowy
123-42-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Anilina
62-53-3
Średni
4
≥ 120
 
Benzen
71-43-2
Rozprysk
1
≥ 10
 
Benzyna bezołowiowa
 
Rozprysk
2
≥ 30
 
Brake fluid DOT 4
143-22-6/111-46-6/110-97-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Butyro Lakton
96-48-0
Średni
4
≥ 120
 
Chlorobenzen
108-90-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
Cykloheksan
110-82-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
Cykloheksanol
108-93-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Czterochlorek węgla
56-23-5
Rozprysk
2
≥ 30
 
Detergent
 
Wysoki
6
≥ 480
 
DiIzobutyloketon
108-83-8
Wysoki
6
≥ 480
 
Dietanoloamina
111-42-2
Wysoki
6
≥ 480
G
Dietylamina
109-89-7
Rozprysk
1
> 13
 
Dimetylo Formamid
68-12-2
Rozprysk
2
≥ 30
 
Dwuglikol butylowy
112-34-5
Wysoki
6
≥ 480
 
EpiChloroHydryna
106-89-8
Rozprysk
1
≥ 10
 
Etanolamina
141-43-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Eter metylowy glikolu diPropylenoweg
29911-27-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Eter monoButylowy glikolu diPropazolowego
29911-28-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Etylotriglikol
112-50-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Farba olejna
 
Wysoki
6
≥ 480
 
Forsforan triksylilu
25155-23-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Fosforanu trikrezylu
1330-78-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Frakcja naftowa (ropa naftowa)
8008-20-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Ftalan di-(-2-etyloHeksylu)
117-81-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Ftalan dibutylu
84-74-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Gliceryna
56-81-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Glikol butylowy
111-76-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Glikol etylenowy
107-21-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Heksylodiglikol
112-59-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Hydrochinon
123-31-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Krezole (wszystkie izomery)
1319-77-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas maleinowy
110-16-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas octowy
64-19-7
Średni
4
≥ 120
 
Kwas oleinowy
112-80-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas palmitynowy
57-10-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas solny, gaz
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas szczawiowy
144-62-7
Wysoki
6
≥ 480
A
Metanol
67-56-1
Średni
3
> 60
 
Metylodigikol
111-77-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Metylotriglikol
112-35-6
Wysoki
6
≥ 480
 
N-metylo-2-pirolidon
872-50-4
Średni
4
≥ 120
 
Nafta
8012-95-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Nitrobenzen
98-95-3
Średni
3
≥ 60
I
Octan etylu
141-78-6
Rozprysk
1
> 11
 
Octan propylu
109-60-4
Rozprysk
1
≥ 10
 
Oktan
111-65-9
Rozprysk
2
≥ 30
 
Olej napędowy
68474-34-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Olej rycynowy
8001-79-4
Wysoki
6
≥ 480
 
PropyloGlikol
2807-30-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Propylodiglikol
6881-94-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Roztwór wodorotlenku amoniaku
1336-21-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Safrotin 50% /ROH
31218-83-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Siarczan dimetylu
77-78-1
Średni
3
≥ 60
 
Solwent nafta (ropa naftowa), lekka, węglowodory aromatyczne
64742-95-6
Rozprysk
2
≥ 30
H
Tetrahydrofuraani
109-99-9
Rozprysk
1
> 15
 
Tlenek chromu
1333-82-0
Wysoki
6
≥ 480
F
Toluen
108-88-3
Rozprysk
1
> 16
 
Trietanoloamin
102-71-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Wodzian hydrazyny
10217-52-4
Wysoki
6
≥ 480
 
n-Heksan
110-54-3
Rozprysk
2
≥ 30
J
n-Heptan
142-82-5
Rozprysk
2
> 39
Jeśli potrzebujesz zdjęć i logotypów do druku w wysokiej rozdzielczości, skontaktuj się z nami.