Missio ja visio

Missiomme

Olla ensisijainen suojakäsineiden toimittaja.

Visiomme

Tarjota tarkoituksenmukaisia suojatuotteita asiakasläheisyyden, vastaanottavaisen asenteen, osaamisen ja teknisten innovaatioiden turvin.