Nöjda kunder

Inget gläder oss mer än nöjda kunder. Det är återkopplingen från användarna av våra produkter som inspirerar oss att att hela tiden fortsätta utveckla både vår organisation och våra varumärken. Här delar några av våra kunder med sig av sina erfarenheter:

– Kompetens och dialog

Genom de 25 år som vi har samarbetat med Granberg har de levererat utmärkta produkter och uppvisat ett mycket stort kunnande. Vi får positiv feedback på Granberg-produkter från de människor som använder dem i sitt dagliga arbete. Genom att vi dessutom har möjlighet att hålla en nära dialog med Granberg får vi chansen att påverka produktutvecklingen.

Eirik Talge
Säljare på Premiere Produkter, Norge

Premier produkter

– Mycket bra pris och de rätta produkterna

Granberg erbjuder mycket bra produkter till ett mycket bra pris. Alltid med intentionen att hitta rätt produkter för våra kunder. De tillhandahåller omfattande produktinformation, kurser alternativt utbildning på kundens premisser och utmärkt uppföljning. Vi har ökat vår försäljning tack vare denna höga kompetens!

Øyvind Svihus
Key Account Manager på Tess Rogaland, Norge

Tess

– En miljövänlig konkurrenskraftig fördel

Kännetecknet för Granbergs produkter är hög kvalitet. Detta i kombination med användningen av biologiskt nedbrytbara material innebär mindre slitage och en större positiv inverkan på miljön. Granbergs produkter ger Tonex tillträde till nya marknader och en möjlighet att nå de mest krävande kunderna. Granbergs moderna och öppna ledarskapsstil gör det möjligt för oss att påverka produktutvecklingen och underlättar samarbetet. För oss innebär detta förutsägbarhet, ökad försäljning och nöjda kunder.

Lukasz Kubik
Verkställande direktör för Tonex, Polen

Tonex

– Pålitlighet och ett brett produktutbud

Genom vårt företags historia har vi haft ett nära och effektivt samarbete med Granberg. Granbergs pålitliga kompetens och konkurrenskraftiga priser är faktorer som påverkar framgången i vårt företag. Deras breda produktutbud och förmåga att lösa problem bidrar snabbt till en mycket bra affärsrelation.

Helge Svendsen
Avdelningschef på Kyvik Industrivarehuset AS, Norge

Kyvik logo