Mission och vision

Vision

Att erbjuda rätt handskydd genom närhet till kunden, lyhördhet, kunskap och teknisk innovation

Mission

Att vara förstahandsvalet för handskydd