Om Granberg

Oppvokst på landsbygda i Norge og med verden som markedsplass. Det er historien om Granberg i én setning. For oss betyr det dype røtter, vilje og vidsyn. Det betyr å lytte, lære og levere. Vi leverer hansker for flittige hender verden over.

Om Granberg

Kvalitet og innovasjon

Våre varemerker dekker et svært bredt spekter. Vi leverer hansker til blant annet mekanisk industri, offshore, bygg- og anlegg, fiskeri- og foredlingsvirksomhet og helseinstitusjoner. Vi utvikler kontinuerlig våre produkter, for å være best mulig tilpasset etterspørselen i markedet og til de endrede krav våre kunder stiller. Granberg AS ble i 2015 hedret med reddot design award.

Erfaring og kunnskap

Med over 50-års erfaring besitter vi en unik produktkunnskap og ekspertise, som kommer våre kunder til gode. Trygge hender, i hansker levert av Granberg, har helt siden starten vært vårt mål.

Vårt ansvar

Granberg AS tar ansvar. Slik vi ser det, er miljøarbeid og etisk handel viktig for vår hverdag og avgjørende for vår morgendag. Sammen med våre partnere jobber vi kontinuerlig for å nå nye miljømål. Miljø og etisk handel er en naturlig del av vår bedriftskultur.

Granberg AS har AAA kredittrating

Granberg AS har AAA kredittrating

AAA er den høyeste kredittvurderingen Bisnode tilbyr, og gis kun til private aksjeselskaper som har vist stabilitet over tid, med evnen til å takle både høy- og lavkonjunktur.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.