ISO sertifiseringer

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Alle våre tre europeiske avdelinger er per 1. november 2018 sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

ISO 9001:2015 [267295 2018 AQ NOR NA]

ISO 14001:2015 [267294 2018 AE NOR NA]