ISO sertifiseringer

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Alle våre tre europeiske avdelinger er per 1. november 2018 sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

De gjeldende sertifikatene er utstedt 6. juli 2021.

 

ISO 9001 Certificate, Issued 06.07.2021

 

ISO 14001 Certificate, Issued 06.07.2021