Åpenhetsloven

Transparent Establishment

Granberg AS har et sterkt fokus og engasjement for ansvarlig næringsliv. Dette er noe vi tar med oss i alt vi gjør, og som former hvem vi er, fra hovedkontoret i Norge, og ut i hele leverandørkjeden.

Vi har et utvalg av mer enn 250 typer vernehansker, designet for å beskytte arbeidere i ulike bransjer, inkludert næringsmiddelindustrien og helse. I tillegg til dette tilbyr vi også over 30 forskjellige engangsartikler, som for eksempel skoovertrekk, munnbind, og forklær.

De fleste av våre produkter blir produsert i Kina, Pakistan, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, Sør-Korea, og Bangladesh. Et mindretall av produktene blir produsert i Europa, i landene Finland, Litauen, Polen, og Tyskland.

Produksjon i flere land innebærer en økt risiko for brudd på etiske retningslinjer. Vi stiller derfor strenge krav til alle involverte i hele leverandørkjeden. Dette gjør vi i tråd med OECDs retningslinjer, som stiller tydelige forventninger til aktsomhet på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og åpenhet.

Gjennom tett oppfølging av leverandører og fortløpende aktsomhetsvurderinger har vi en god oversikt over risikomomentene, og kan følge opp disse effektivt på en forsvarlig måte.

Granberg AS gjennomfører vurderinger for brudd på etiske retningslinjer på bakgrunn av flere faktorer:

  • Kjennskap til de ulike produksjonslokasjonene.
  • Egenrapporteringsskjemaer.
  • Tredjeparts arbeidsforholdsrapporter.
  • Regelmessige oppfølgingsmøter med underleverandører.
  • Besøk/kontroll av produksjonssteder.

I tillegg tilrettelegger vi for implementering av etiske retningslinjer hos alle leverandører, samt utfører oppfølging av relevante sertifiseringer.

Granberg AS er også medlem av Sedex, som muliggjør ansvarlig innkjøp gjennom samarbeid og deling av informasjon med våre leverandører. Dette bidrar til åpenhet i forsyningskjeden og beskytter mennesker, miljø, og virksomheten ved å proaktivt identifisere og håndtere risiko for brudd på retningslinjene våre.

Eventuelle brudd på de etiske retningslinjene følges opp i samhandling med leverandørene. Dersom vi ser behov for forbedringer gir vi beskjed om hva vi mener burde forbedres og lager, i samarbeid med leverandør, en plan for utbedring av manglene. Deretter følger vi opp forbedringsprosessen. Vi krever også at leverandørene videreformidler og følger opp retningslinjene hos sine underleverandører. Dersom leverandør ikke viser vilje til å rette opp i forholdene avslutter vi samarbeidet.

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som avdekkes i aktsomhetsvurderingene.

Har du spørsmål om vårt arbeid innen forsvarlig næringsliv er du velkommen til å ta kontakt med oss om dette.