109.1730
Kemikalieresistenta handskar i vinyl Chemstar®
Interlockfoder i bomull.

• Smidiga och mjuka.
• Foder utan sömmar för hög komfort.
• Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla. 

Lämpliga för: Medeltungt till tungt, vått arbete och kemikaliehantering (enligt test),
inom fiskeindustri, tillverkningsindustri, jordbruk, sanering och underhåll.
add to cart How to buy this product
Standarder och skyddsklasser
CE Cat.III
EN 420:2003 + A1:2009 EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 EN 388:2016 4121X
EN 388:2003 EN 388:2003 4121
EN 374-1:2016/
Type B
EN 374-1:2016/<br />
Type B AKL
EN 374-5:2016 EN 374-5:2016
AQL 0,65
Bransch
 • Jordbruk
 • Livsmedelsindustri
 • Bygg & anläggning
 • Kemikaliehantering
 • Fiske
EN-standard
 • EN 420:2003 + A1:2009
 • EN 388:2003
 • EN 388:2016
 • EN 374:2016
 • CE Cat.III
Typ av skydd
 • Nötningsmotstånd
 • Kemikalieskydd
 • Vattentät
Kategori: Vätsketäta handskar , Kemikalieskyddshandskar
Varumärke: Chemstar® by Granberg®
Produktfakta
 • Material: Vinyl/PVC
 • Foder: Interlockstickad
 • Greppdesign: Grov
 • Grepp: Torrgrepp, Våtgrepp, Oljegrepp
 • Passform: Normal
 • Storlek: 9 | 10 | 11
 • Längd: 30 cm
 • Tjocklek: 2 ± 0.25 mm
 • Färg: Orange
Packning/Transport
 • Förpackningsenhet: Par
 • Försäljningsenheter per bunt: 12
 • Försäljningsenhet per kartong: 120
Registrerade resultat (Art. 109.1730)
Svep åt höger för att se mer
EN 374
Kemikalie
CAS
Skyddsnivå
Klass
Genombrottstid
 
 
Hög
6
≥ 480
 
1,2-Dikloretan
75-34-3
Stänk
1
≥ 10
 
1,4-Dioxan
123-91-1
Stänk
1
≥ 10
 
1-Butanol
71-36-3
Hög
6
≥ 480
 
1-Hexen
592-41-6
Hög
6
≥ 480
 
1-Oktanol
111-87-5
Hög
6
≥ 480
 
1-Pentanol
71-41-0
Medium
4
≥ 120
 
1-metyl-2-pyrrolidon
872-50-4
Medium
3
≥ 60
 
10% Salpetersyra
7697-37-2
Hög
6
≥ 480
 
10% Saltsyra
7647-01-0
Hög
6
≥ 480
 
2-EtylButanol
97-95-0
Hög
6
≥ 480
 
2-Furaldehyd
98-01-1
Stänk
2
≥ 30
 
2-Nitropropan
79-46-9
Stänk
1
≥ 10
 
3% Väteperoxid
7722-84-1
Hög
6
≥ 480
 
3-Butoxi-2-propanol
5131-66-8
Hög
6
≥ 480
 
30% Citronsyra
77-92-9
Hög
6
≥ 480
 
30% Saltsyra
7647-01-0
Hög
6
≥ 480
 
30% Svavelsyra
7664-93-9
Hög
6
≥ 480
P
30% Väte peroxid
7722-84-1
Hög
6
> 480
 
35% Ammoniumhydroxid
1336-21-6
Hög
6
≥ 480
 
37% Saltsyra
7647-01-0
Hög
6
≥ 480
 
40% Ammoniumfluorid
12125-01-8
Hög
6
≥ 480
 
40% Metylamin
74-89-5
Hög
6
≥ 480
K
40% Natriumhydroxid
1310-73-2
Hög
6
> 480
 
45% Kaliumhydroxid
1310-58-3
Hög
6
≥ 480
 
47% Svavelsyra
7664-93-9
Hög
6
≥ 480
 
50% Akrylamid
79-06-1
Hög
6
≥ 480
 
50% Kromsyra
7738-94-5
Hög
6
≥ 480
 
60% Perklorsyra
7601-90-3
Hög
6
≥ 480
 
65% Tannin
1401-55-4
Hög
6
≥ 480
 
85% Fosforsyra
7664-38-2
Hög
6
≥ 480
 
85% Mjölksyra
50-21-5
Hög
6
≥ 480
 
90% Etanol
64-17-5
Stänk
2
≥ 30
 
90% Fenol
108-95-2
Hög
6
≥ 480
 
90% Myrsyra
64-18-6
Hög
6
≥ 480
L
96% Svavelsyra
7664-93-9
Medium
4
> 120
 
99% Akrylsyra
79-10-7
Stänk
2
≥ 30
 
<30% Ammoniumhydroxid
1336-21-6
Hög
6
≥ 480
 
Acetaldehyd
75-07-0
Stänk
1
≥ 10
B
Aceton
67-64-1
Stänk
1
> 11
C
Acetonitril
75-05-8
Stänk
1
> 25
 
Anilin
62-53-3
Medium
4
≥ 120
 
Bensen
71-43-2
Stänk
1
≥ 10
 
Benzaldehyd
100-52-7
Stänk
2
≥ 30
 
Blyfri bensin
 
Stänk
2
≥ 30
 
Brake fluid DOT 4
143-22-6/111-46-6/110-97-4
Hög
6
≥ 480
 
Butylglykol
111-76-2
Hög
6
≥ 480
 
Butyro Lakton
96-48-0
Medium
3
≥ 60
 
Cyklohexan
110-82-7
Stänk
2
≥ 30
 
Cyklohexanol
108-93-0
Hög
6
≥ 480
 
Di-(2-etylHexyl)ftalat
117-81-7
Hög
6
≥ 480
 
DiPropylenGlykolButylEter, isomerblandning
29911-28-2
Hög
6
≥ 480
 
DiPropylenGlykolPropylEter, blandning av isomerer
29911-27-1
Hög
6
≥ 480
 
Diacetonalkohol
123-42-2
Hög
6
≥ 480
 
Dibutylftalat
84-74-2
Hög
6
≥ 480
 
Dieselolja
68474-34-6
Hög
6
≥ 480
 
Dietanolamin
111-42-2
Hög
6
≥ 480
G
Dietylamin
109-89-7
Stänk
1
> 11
 
Dietylenglykolpropyleter
6881-94-3
Hög
6
≥ 480
 
Diisobutylketon
108-83-8
Hög
6
≥ 480
 
Epiklorhydrin
106-89-8
Stänk
1
≥ 10
 
Etanolamin
141-43-5
Hög
6
≥ 480
I
Etylacetat
141-78-6
Stänk
1
> 15
 
EtylenGlykol
107-21-1
Hög
6
≥ 480
 
Etylenglykolhexyleter
112-25-4
Hög
6
≥ 480
 
Fotogen (petroleum)
8008-20-6
Hög
6
≥ 480
 
Glycerol
56-81-5
Hög
6
≥ 480
 
Hexyldiglykol
112-59-4
Hög
6
≥ 480
 
Hydrazinhydrat
10217-52-4
Hög
6
≥ 480
 
Hydrokinon
123-31-9
Hög
6
≥ 480
 
Jordnötsolja
8002-03-7
Hög
6
≥ 480
 
Klorbenzen
108-90-7
Stänk
1
≥ 10
 
Koltetraklorid
56-23-5
Stänk
2
≥ 30
 
Kresol, isomerblandning
1319-77-3
Hög
6
≥ 480
 
KromTrioxid
1333-82-0
Hög
6
≥ 480
 
Maleinsyra
110-16-7
Hög
6
≥ 480
A
Metanol
67-56-1
Stänk
2
> 38
 
Metyldiglykol
111-77-3
Hög
6
≥ 480
 
Metyltriglykol
112-35-6
Hög
6
≥ 480
 
N,N-DiMetylFormAmid
68-12-2
Stänk
2
≥ 30
 
Nafta (petroleum), vätebehandlad, lätt
64742-49-0
Stänk
2
≥ 30
 
Natriumhypoklorit
7681-52-9
Hög
6
≥ 480
 
Nitrobensen
98-95-3
Medium
3
≥ 60
 
Oktan
111-65-9
Stänk
1
≥ 10
 
Oljebaserad målarfärg
 
Hög
6
≥ 480
 
Oljesyra
112-80-1
Hög
6
≥ 480
 
Oxalsyra
144-62-7
Hög
6
≥ 480
 
Palmitinsyra
57-10-3
Hög
6
≥ 480
 
Paraffinolja
8012-95-1
Hög
6
≥ 480
 
PropylAcetat
109-60-4
Stänk
1
≥ 10
 
Propylglykol
2807-30-9
Hög
6
≥ 480
 
Ricinolja
8001-79-4
Hög
6
≥ 480
 
Safrotin 50% /ROH
31218-83-4
Hög
6
≥ 480
 
Saltsyra, gas
7647-01-0
Hög
6
≥ 480
H
Tetrahydrofuran
109-99-9
Stänk
1
> 12
F
Toluen
108-88-3
Stänk
1
> 11
 
Trietanolamin
102-71-6
Hög
6
≥ 480
 
Trietylenglykolmonobutyleter
143-22-6
Hög
6
≥ 480
 
Trietylenglykolmonoetyleter
112-50-5
Hög
6
≥ 480
 
Trikresylfosfat
1330-78-5
Hög
6
≥ 480
 
TrixylylFosFat
25155-23-1
Hög
6
≥ 480
 
Tvättmedel
 
Hög
6
≥ 480
 
Xylen
1330-20-7
Stänk
1
≥ 10
J
n-Heptan
142-82-5
Stänk
2
> 39
 
n-Hexan
110-54-3
Stänk
1
≥ 10
 
Ättiksyra
64-19-7
Medium
3
≥ 60
Är du i behov av högupplösta bilder och logotyper för tryck, vänligen kontakta oss.