114.1046
Odporne chemicznie rękawice nitrylowe Chemstar®
Bez podszewki. Długość 46 cm

• Zaprojektowane specjalnie do zapewnienia dobrej wytrzymałości i ochrony przed rozpuszczalnikami.
• Grubsze dla lepszej wytrzymałości.
• Przeciwpoślizgowy wzór zapewniający dobry chwyt w mokrym i suchym otoczeniu.
Zatwierdzone do bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi typami żywności, w tym zawierającymi tłuszcze.

 

Odpowiednie do: Dla pralni przemysłowych | Przemysłu petrochemicznego, obróbki powierzchni, wyrobu metalu.
add to cart HOW TO BUY THIS PRODUCT
Norm i aprobat
CE Cat.III
EN ISO 21420:2020 EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 4102X
EN 374-1:2016/
Type A
EN 374-1:2016/<br />
Type A AGJKLMNOPST
EN 374-5:2016 EN 374-5:2016
EN 1186 EN 1186
Przemysłu
 • Rolnictwo
 • Motoryzacja
 • Budowa
 • Chemia
 • Więziennictwo
 • Konserwacja
 • Ropa, gaz, górnictwo
 • Papiernictwo i pulpa
Normy i dopuszczenia
 • EN 1186
 • EN 374:2016
 • EN ISO 21420:2020
 • EN 388:2016+A1:2018
 • CE Cat.III
Ochrona i odporność
 • Odporne na tarcie
 • Ochrona przed chemikaliami
 • Wodoodporne
Cechy produktu
 • Ekstra długie
Kategoria: Nieprzemakalne, Rękawice przeciwchemiczne
Marka: Chemstar® by Granberg®
Szczegóły jednostki
 • Materiał: Nitryl
 • Chwyt: Romby 
 • Chwyt: Suchy
 • Dopasowanie rękawicy: Luźne
 • Rozmiar: 8 | 9 | 10
 • Długość: 46 cm
 • Grubość: 0,55 mm
 • Kolor: Zielony
Pakowanie/Transport
 • Jednostka sprzedaży: Para 
 • Jednostek w paczce: 12
 • Jednostek w opakowaniu zewn. : 72
Zarejestrowane wyniki (Art. 114.1046)
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
en 374
Substancja chemiczna
cas
Stopień ochrony
Klasa
Czas przenikaia
 
1-Butanol
71-36-3
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Propanol
71-23-8
Wysoki
6
≥ 480
 
10% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
6
≥ 480
 
10% Kwas octowy
64-19-7
Wysoki
6
≥ 480
 
10% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
2-pentanon
107-87-9
Rozprysk
1
> 10
 
20% Kwas octowy
64-19-7
Wysoki
6
≥ 480
 
20% WodoroTlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
≥ 480
 
25% Kwas octowy
64-19-7
Wysoki
6
≥ 480
O
25% Roztwór wodoro Tlenku amoniaku
1336-21-6
Wysoki
6
> 480
P
30% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Wysoki
6
> 480
T
37% Formaldehyd
50-00-0
Wysoki
6
> 480
 
37% Kwas solny
7647-01-0
Średni
3
≥ 60
 
40% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
6
≥ 480
S
40% Kwas fluoroWodorowy
7664-39-3
Wysoki
5
> 240
 
40% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
K
40% WodoroTlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
> 480
 
50% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
50% WodoroTlenek potasu
1310-58-3
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Wodorotlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
≥ 480
M
65% Kwas azotowy
7697-37-2
Średni
3
≥ 117
 
96% Etanol
64-17-5
Wysoki
6
≥ 480
L
96% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
5
≥ 253
N
99% Kwas octowy
64-19-7
Średni
4
> 120
C
Acetonitryl
75-05-8
Rozprysk
1
> 10
 
Alkohol izo Propylenowy
67-63-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Cykloheksan
110-82-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Cykloheksanon
108-94-1
Średni
3
≥ 60
E
DiSiarczek węgla
75-15-0
Rozprysk
1
> 10
G
Dietylamina
109-89-7
Rozprysk
2
> 42
 
Frakcja naftowa (ropa naftowa), hydrosiarczona
64742-81-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Gazolina z gazu ziemnego
8006-61-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Ksylen
1330-20-7
Średni
4
≥ 120
 
Kwas octowy
64-19-7
Średni
4
≥ 120
A
Metanol
67-56-1
Średni
3
≥ 84
 
Metyloetyloketon
78-93-3
Rozprysk
1
> 10
I
Octan etylu
141-78-6
Rozprysk
1
≥ 22
 
Olej napędowy
68474-34-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Terpentyna, olekjek terpentynowy
8006-64-2
Wysoki
6
≥ 480
F
Toluen
108-88-3
Rozprysk
1
≥ 10
 
White spirit
64742-88-7
Wysoki
6
≥ 480
 
n-Heksan
110-54-3
Wysoki
6
≥ 480
J
n-Heptan
142-82-5
Wysoki
6
> 480