109.3040
Odporne chemicznie rękawice winyl/PVC
Podwójnie powlekane, 40 cm, podszewka z dzianiny

• Bardzo wytrzymałe.
• Dobra ochrona przed olejami oraz smarami. 
• Rękawice mogą być używane do pracy z kwasami/zasadami.
• Podszewka pokryta preparatem antybakteryjnym. 

add to cart HOW TO BUY THIS PRODUCT
Norm i aprobat
CE Cat.III
EN 420:2003 + A1:2009 EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2003 EN 388:2003 4121
EN 374:2003 EN 374:2003 JKL
263
EN 374-2 EN 374-2 3
AQL 0,65
Przemysłu
 • Rolnictwo
 • Chemia
 • Rybactwo
 • Konserwacja
 • Konstrukcje stalowe i metalowe
Normy i dopuszczenia
 • EN 420:2003 + A1:2009
 • EN 388:2003
 • EN 374:2003
 • CE Cat.III
Ochrona i odporność
 • Odporne na tarcie
 • Ochrona przed chemikaliami
 • Wodoodporne
 • Nieprzepuszczające oleju
Kategoria: Nieprzemakalne, Rękawice przeciwchemiczne
Marka: Chemstar® by Granberg®
Szczegóły jednostki
 • Materiał: Winyl/PVC
 • Podszycie: Polar
 • Chwyt: Utwardzany 
 • Chwyt: Suchy, Mokry, Oleisty
 • Dopasowanie rękawicy: Normalny krój
 • Rozmiar: 9.5
 • Długość: 40 cm
 • Grubość: 1.8 ± 0.3 mm
 • Kolor: Zielony
Pakowanie/Transport
 • Jednostka sprzedaży: Para 
 • Jednostek w paczce: 12
 • Jednostek w opakowaniu zewn. : 72
Zarejestrowane wyniki (Art. 109.3040)
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
en 374
Substancja chemiczna
cas
Stopień ochrony
Klasa
Czas przenikaia
 
90622-57-4
Wysoki
5
≥ 240
 
 
Wysoki
6
≥ 480
 
1,1,2-Trichloretan
79-00-5
Rozprysk
1
≥ 10
 
1,2-DiChloroEtan 76% /Fenol 24%
107-06-2/108-95-2
Rozprysk
1
≥ 10
 
1,2-Dichloroetan
75-34-3
Rozprysk
1
≥ 10
 
1,4-Dioksan
123-91-1
Rozprysk
2
≥ 30
 
1-Butanol
71-36-3
Średni
3
≥ 60
 
1-ButoksyPropan-2-ol
5131-66-8
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Heksen
592-41-6
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Oktanol
111-87-5
Wysoki
6
≥ 480
 
1-Pentanol
71-41-0
Średni
4
≥ 120
 
1-Propanol
71-23-8
Średni
3
≥ 60
 
10% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
6
≥ 480
 
10% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Amino-2-metylopropan
75-64-9
Średni
4
≥ 120
 
2-Butanol
78-92-2
Średni
3
≥ 60
 
2-EtyloButan-1-ol
97-95-0
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Furaldehyd
98-01-1
Rozprysk
2
≥ 30
 
2-Heksyloksyetanol
112-25-4
Wysoki
6
≥ 480
 
2-Nitropropan
79-46-9
Rozprysk
1
≥ 10
 
3% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas cytrynowy
77-92-9
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
30% Kwas solny
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
P
30% Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Wysoki
6
> 480
 
37% Kwas solny
7647-01-0
Średni
4
≥ 120
 
40% Fluorek amonu
12125-01-8
Wysoki
6
≥ 480
 
40% Metyloamina
74-89-5
Wysoki
6
≥ 480
K
40% WodoroTlenek sodu
1310-73-2
Wysoki
6
> 480
 
45% Wodorotlenek potasu
1310-58-3
Wysoki
6
≥ 480
 
47% Kwas siarkowy
7664-93-9
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Akrylamid
79-06-1
Wysoki
6
≥ 480
 
50% Kwas chromowy
7738-94-5
Wysoki
6
≥ 480
 
60% Kwas nadchlorowy
7601-90-3
Wysoki
6
≥ 480
M
65% Kwas azotowy
7697-37-2
Wysoki
5
> 245
 
65% Kwas taninowy
1401-55-4
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas fosforowy
7664-38-2
Wysoki
6
≥ 480
 
85% Kwas mlekowy
50-21-5
Wysoki
6
≥ 480
 
90% Etanol
64-17-5
Rozprysk
2
≥ 30
 
90% Fenol
108-95-2
Wysoki
6
≥ 480
 
90% Kwas mrówkowy
64-18-6
Wysoki
6
≥ 480
L
96% Kwas siarkowy
7664-93-9
Średni
3
> 101
 
99% Kwas akrylowy
79-10-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
99.7% Kwas octowy
64-19-7
Średni
3
≥ 60
 
<30% Roztwór wodoroTlenku amoniaku
1336-21-6
Wysoki
6
≥ 480
B
Aceton
67-64-1
Rozprysk
1
> 12
C
Acetonitryl
75-05-8
Rozprysk
1
> 15
 
Aldehyd benzoesowy
100-52-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
Alkohol diacetonowy
123-42-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Alkohol izopentylowy
123-51-3
Średni
4
≥ 120
 
Anilina
62-53-3
Średni
3
≥ 60
 
Benzen
71-43-2
Rozprysk
1
≥ 10
 
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciężki
64741-65-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
Benzyna bezołowiowa
 
Rozprysk
1
≥ 10
 
Butylotriglikolmonobutylether
143-22-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Butyro Lakton
96-48-0
Średni
3
≥ 60
 
Chlorobenzen
108-90-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
Cykloheksan
110-82-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
Cykloheksanol
108-93-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Cykloheksanon
108-94-1
Rozprysk
2
≥ 30
 
Czterochlorek węgla
56-23-5
Rozprysk
2
≥ 30
 
Czterochloroetylen
127-18-4
Rozprysk
1
≥ 10
 
Detergent
 
Wysoki
6
≥ 480
 
DiIzobutyloketon
108-83-8
Wysoki
6
≥ 480
 
Dietanoloamina
111-42-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Dimetylo Formamid
68-12-2
Rozprysk
1
≥ 10
 
Dimetyloacetamid
127-19-5
Rozprysk
1
≥ 10
 
Dwuglikol butylowy
112-34-5
Wysoki
6
≥ 480
 
EpiChloroHydryna
106-89-8
Rozprysk
1
≥ 10
 
Etanolamina
141-43-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Eter metylowy glikolu diPropylenoweg
29911-27-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Eter monoButylowy glikolu diPropazolowego
29911-28-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Etylotriglikol
112-50-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Farba olejna
 
Wysoki
6
≥ 480
 
Forsforan triksylilu
25155-23-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Fosforanu trikrezylu
1330-78-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Frakcja naftowa (ropa naftowa)
8008-20-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Ftalan di-(-2-etyloHeksylu)
117-81-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Ftalan dibutylu
84-74-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Gliceryna
56-81-5
Wysoki
6
≥ 480
 
Glikol butylowy
111-76-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Glikol etylenowy
107-21-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Heksylodiglikol
112-59-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Hydrazyna
302-01-2
Wysoki
6
≥ 480
 
Hydrochinon
123-31-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Izopropanol
67-63-0
Średni
3
≥ 60
 
Krezole (wszystkie izomery)
1319-77-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Ksylen
1330-20-7
Rozprysk
2
≥ 30
 
Kwas maleinowy
110-16-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas oleinowy
112-80-1
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas palmitynowy
57-10-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas solny, gaz
7647-01-0
Wysoki
6
≥ 480
 
Kwas szczawiowy
144-62-7
Wysoki
6
≥ 480
A
Metanol
67-56-1
Rozprysk
2
> 36
 
MetyloIzobutyloketon
108-10-1
Rozprysk
1
≥ 10
 
Metylodigikol
111-77-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Metylotriglikol
112-35-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Morfolina
110-91-8
Średni
3
≥ 60
 
N-metylo-2-pirolidon
872-50-4
Średni
3
≥ 60
 
Nafta
8012-95-1
Średni
3
≥ 60
 
Nitrobenzen
98-95-3
Rozprysk
2
≥ 30
 
Nitrometan
75-52-5
Rozprysk
1
≥ 10
 
Octan butylu
123-86-4
Rozprysk
1
≥ 10
I
Octan etylu
141-78-6
Rozprysk
1
> 16
 
Octan n-pentylu
628-63-7
Rozprysk
1
≥ 10
 
Oktan
111-65-9
Rozprysk
1
≥ 10
 
Olej Arachidowy
8002-03-7
Wysoki
6
≥ 480
 
Olej napędowy
68474-34-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Olej rycynowy
8001-79-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Pentan
109-66-0
Rozprysk
1
≥ 10
 
Pirydyna
110-86-1
Rozprysk
1
≥ 10
 
Podchloryn sodowy
7681-52-9
Wysoki
6
≥ 480
 
PropyloGlikol
2807-30-9
Wysoki
6
≥ 480
 
Propylodiglikol
6881-94-3
Wysoki
6
≥ 480
 
Roztwór wodorotlenku amoniaku
1336-21-6
Wysoki
6
≥ 480
 
Safrotin 50% /ROH
31218-83-4
Wysoki
6
≥ 480
 
Styren
100-42-5
Rozprysk
1
≥ 10
 
Tlenek chromu
1333-82-0
Wysoki
6
≥ 480
F
Toluen
108-88-3
Rozprysk
1
> 11
 
Trichloroetylen
79-01-6
Rozprysk
1
≥ 10
 
Trietanoloamin
102-71-6
Wysoki
6
≥ 480
 
n-Heksan
110-54-3
Rozprysk
1
≥ 10
J
n-Heptan
142-82-5
Rozprysk
2
> 34
Jeśli potrzebujesz zdjęć i logotypów do druku w wysokiej rozdzielczości, skontaktuj się z nami.