109.3040
Kjemikaliehansker i vinyl/PVC Chemstar®
Dobbeltdyppet, 40 cm, jerseyfôr

• Svært slitesterke.
• God beskyttelse mot olje og fett.
• Hanskene kan brukes til å håndtere syrer/baser.
• Antibakteriebehandlet fôr.

add to cart How to buy this product
Standarder og merking
CE Cat.III
EN 420:2003 + A1:2009 EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2003 EN 388:2003 4121
EN 374:2003 EN 374:2003 JKL
263
EN 374-2 EN 374-2 3
AQL 0,65
Industri
 • Jordbruk
 • Kjemisk
 • Fiske
 • Vedlikehold
 • Stål- og metallfremstilling
Standarder og merking
 • EN 420:2003 + A1:2009
 • EN 388:2003
 • EN 374:2003
 • CE Cat.III
Beskyttelse og motstand
 • Slitasje
 • Kjemikaliebeskyttelse
 • Vanntett
 • Oljeavvisende
Kategori: Væsketette hansker , Kjemikaliehansker
Merke: Chemstar® by Granberg®
Produktdetaljer
 • Materialer: Vinyl/PVC
 • Fôrmateriale: Jersey-fleece
 • Greputforming: Ru
 • Grep: Tørrgrep, Våtgrep, Oljegrep
 • Passform: Normal
 • Størrelse: 9.5
 • Lengde: 40 cm
 • Tykkelse: 1.8 ± 0.3 mm
 • Farge: Grønn
Pakking/Transport
 • Salgsenhet: Par
 • Salgsenhet per pakke: 12
 • Salgsenhet per kartong: 72
Registrerte resultater (Art. 109.3040)
Dra over tabellen for å se mer
en 374
Kjemikalienavn
CAS
Beskyttelsesnivå
Klasse
Gjennomtrengningstid
 
90622-57-4
Høyt
5
≥ 240
 
 
Høyt
6
≥ 480
 
50% Kromsyre
7738-94-5
Høyt
6
≥ 480
 
1,1,2-Trikloretan
79-00-5
Sprut
1
≥ 10
 
1,2-DiKlorEtan 76% /Fenol 24%
107-06-2/108-95-2
Sprut
1
≥ 10
 
1,2-Dikloretan
75-34-3
Sprut
1
≥ 10
 
1,4-Dioksan
123-91-1
Sprut
2
≥ 30
 
1-Butanol
71-36-3
Middels
3
≥ 60
 
1-Butoksy-2-propanol
5131-66-8
Høyt
6
≥ 480
 
1-Heksen
592-41-6
Høyt
6
≥ 480
 
1-Oktanol
111-87-5
Høyt
6
≥ 480
 
1-Pentanol
71-41-0
Middels
4
≥ 120
 
1-Propanol
71-23-8
Middels
3
≥ 60
 
1-metyl-2-pyrrolidon
872-50-4
Middels
3
≥ 60
 
10% Salpetersyre
7697-37-2
Høyt
6
≥ 480
 
10% Saltsyre
7647-01-0
Høyt
6
≥ 480
 
2-Butanol
78-92-2
Middels
3
≥ 60
 
2-EtylButanol
97-95-0
Høyt
6
≥ 480
 
2-Furaldehyd
98-01-1
Sprut
2
≥ 30
 
2-Heksylkksyetanol
112-25-4
Høyt
6
≥ 480
 
2-Nitropropan
79-46-9
Sprut
1
≥ 10
 
3% Hydrogenperoksid
7722-84-1
Høyt
6
≥ 480
P
30% Hydrogen peroksid
7722-84-1
Høyt
6
> 480
 
30% Saltsyre
7647-01-0
Høyt
6
≥ 480
 
30% Sitronsyre
77-92-9
Høyt
6
≥ 480
 
30% Svovelsyre
7664-93-9
Høyt
6
≥ 480
 
35% Ammoniumhydroksid
1336-21-6
Høyt
6
≥ 480
 
37% Saltsyre
7647-01-0
Middels
4
≥ 120
 
40% Ammoniumfluorid
12125-01-8
Høyt
6
≥ 480
 
40% Metylamin
74-89-5
Høyt
6
≥ 480
K
40% Natriumhydroksid
1310-73-2
Høyt
6
> 480
 
45% Kaliumhydroksid
1310-58-3
Høyt
6
≥ 480
 
47% Svovelsyre
7664-93-9
Høyt
6
≥ 480
 
50% Akrylamid
79-06-1
Høyt
6
≥ 480
 
60% Perklorsyre
7601-90-3
Høyt
6
≥ 480
M
65% Salpetersyre
7697-37-2
Høyt
5
> 245
 
65% Tanninsyre
1401-55-4
Høyt
6
≥ 480
 
85% Fosforsyre
7664-38-2
Høyt
6
≥ 480
 
85% Melkesyre
50-21-5
Høyt
6
≥ 480
 
90% Etanol
64-17-5
Sprut
2
≥ 30
 
90% Fenol
108-95-2
Høyt
6
≥ 480
 
90% Maursyre
64-18-6
Høyt
6
≥ 480
L
96% Svovelsyre
7664-93-9
Middels
3
> 101
 
99% Akrylsyre
79-10-7
Sprut
2
≥ 30
 
99.7% Eddiksyre
64-19-7
Middels
3
≥ 60
 
<30% Ammoniumhydroksid
1336-21-6
Høyt
6
≥ 480
B
Aceton
67-64-1
Sprut
1
> 12
C
Acetonitril
75-05-8
Sprut
1
> 15
 
Amylacetat
628-63-7
Sprut
1
≥ 10
 
Anilin
62-53-3
Middels
3
≥ 60
 
Benzaldehyd
100-52-7
Sprut
2
≥ 30
 
Benzen
71-43-2
Sprut
1
≥ 10
 
Blyfri bensin
 
Sprut
1
≥ 10
 
Butylacetat
123-86-4
Sprut
1
≥ 10
 
Butyldiglykol
112-34-5
Høyt
6
≥ 480
 
Butylglykol
111-76-2
Høyt
6
≥ 480
 
Butyro Lakton
96-48-0
Middels
3
≥ 60
 
Castorolje
8001-79-4
Høyt
6
≥ 480
 
Di-(-2-etylHeksyl)ftalat
117-81-7
Høyt
6
≥ 480
 
DiPropylenGlykolButylEter, isomerblanding
29911-28-2
Høyt
6
≥ 480
 
DiPropylenGlykolPropylEter, blanding av isomerer
29911-27-1
Høyt
6
≥ 480
 
Diacetonalkohol
123-42-2
Høyt
6
≥ 480
 
Dibutylftalat
84-74-2
Høyt
6
≥ 480
 
Dieselolje
68474-34-6
Høyt
6
≥ 480
 
Dietanolamin
111-42-2
Høyt
6
≥ 480
 
Dietylenglykolpropyleter
6881-94-3
Høyt
6
≥ 480
 
Diisobutylketon
108-83-8
Høyt
6
≥ 480
 
Epiklorhydrin
106-89-8
Sprut
1
≥ 10
 
Etanolamin
141-43-5
Høyt
6
≥ 480
I
Etylacetat
141-78-6
Sprut
1
> 16
 
EtylenGlykol
107-21-1
Høyt
6
≥ 480
 
Etyltriglykol
112-50-5
Høyt
6
≥ 480
 
Glyserol
56-81-5
Høyt
6
≥ 480
 
Heksyldiglykol
112-59-4
Høyt
6
≥ 480
 
Hydrazin
302-01-2
Høyt
6
≥ 480
 
Hydrokinon
123-31-9
Høyt
6
≥ 480
 
Isoamylalkohol
123-51-3
Middels
4
≥ 120
 
Isopropanol
67-63-0
Middels
3
≥ 60
 
Jordnøttolje
8002-03-7
Høyt
6
≥ 480
 
Karbontetraklorid
56-23-5
Sprut
2
≥ 30
 
Kerosene (Petroleum)
8008-20-6
Høyt
6
≥ 480
 
Klorbenzen
108-90-7
Sprut
1
≥ 10
 
Kresol, isomerblanding
1319-77-3
Høyt
6
≥ 480
 
KromTrioxid
1333-82-0
Høyt
6
≥ 480
 
Maleinsyre
110-16-7
Høyt
6
≥ 480
A
Metanol
67-56-1
Sprut
2
> 36
 
MetylIsobutylketone
108-10-1
Sprut
1
≥ 10
 
Metyldiglykol
111-77-3
Høyt
6
≥ 480
 
Metyltriglykol
112-35-6
Høyt
6
≥ 480
 
Morfolin
110-91-8
Middels
3
≥ 60
 
N,N-DiMetylFormAmid
68-12-2
Sprut
1
≥ 10
 
N,N-Dimetylacetamid
127-19-5
Sprut
1
≥ 10
 
Nafta (petroleum), tung alkylat
64741-65-7
Sprut
2
≥ 30
 
Natriumhypokloritt
7681-52-9
Høyt
6
≥ 480
 
Nitrobenzen
98-95-3
Sprut
2
≥ 30
 
Nitrometan
75-52-5
Sprut
1
≥ 10
 
Oksalsyre
144-62-7
Høyt
6
≥ 480
 
Oktan
111-65-9
Sprut
1
≥ 10
 
Oljebasert maling
 
Høyt
6
≥ 480
 
Oljesyre
112-80-1
Høyt
6
≥ 480
 
Palmitinsyre
57-10-3
Høyt
6
≥ 480
 
Parafinolje
8012-95-1
Middels
3
≥ 60
 
Pentan
109-66-0
Sprut
1
≥ 10
 
Perkloretylen
127-18-4
Sprut
1
≥ 10
 
Propylglykol
2807-30-9
Høyt
6
≥ 480
 
Pyridine
110-86-1
Sprut
1
≥ 10
 
Safrotin 50% /ROH
31218-83-4
Høyt
6
≥ 480
 
Saltsyre, gass
7647-01-0
Høyt
6
≥ 480
 
Styren
100-42-5
Sprut
1
≥ 10
 
Sykloheksan
110-82-7
Sprut
2
≥ 30
 
Sykloheksanol
108-93-0
Høyt
6
≥ 480
 
Sykloheksanon
108-94-1
Sprut
2
≥ 30
F
Toulen
108-88-3
Sprut
1
> 11
 
Trietanolamin
102-71-6
Høyt
6
≥ 480
 
Trietylenglykolmonobutyleter
143-22-6
Høyt
6
≥ 480
 
Trikloretylen
79-01-6
Sprut
1
≥ 10
 
Trikresylfosfat
1330-78-5
Høyt
6
≥ 480
 
TriksylylFosFat
25155-23-1
Høyt
6
≥ 480
 
Vaskemiddel
 
Høyt
6
≥ 480
 
Xylen
1330-20-7
Sprut
2
≥ 30
 
n-Heksan
110-54-3
Sprut
1
≥ 10
J
n-Heptan
142-82-5
Sprut
2
> 34
 
t-Butylamin
75-64-9
Middels
4
≥ 120
Er du i behov av høyoppløste bilder og logoer for utskrift, kontakt oss.